Dirk Vandekerkhove  Landschapsarchitecten

Team

Dirk

Dirk Vandekerkhove (°1959) volgde na een opleiding van drie jaar beeldhouwen en boetseren de opleiding als landschapsarchitect aan de Hogeschool te Gent (Voorheen H.R.I.T. Melle). Het laatste stagejaar (15 maand) werd gecombineerd met een intensieve werkperiode op een vaste plantenkwekerij gecombineerd met het eerste (theoretische) jaar Stedenbouw aan het Henri Vandevelde Instituut te Antwerpen onder leiding van Jef Vandenbroeck. Afgestudeerd als Landschapsarchitect als primus in 1985 met de scriptie: ‘Naar een strategie voor het Vlaams Verkaveld Landschap’. Nadien volgde nog een vervolmakingscursus ‘Landschapsplanning’ georganiseerd door de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten in 1990. Tijdelijke lesopdrachten aan het Henri Vandevelde Instituut te Antwerpen volgden.
Lid van ICOMOS (International Comité on Monuments and Sites/ afdeling historische tuinen), lid B.V.T.L. (Belgische Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten) en lid Espaces Verts et arts des Jardins. Zelfstandig Landschapsarchitect vanaf 1985. Aanvankelijk gestart met hoofdzakelijk privé-opdrachten lag de ambitie van meet af aan in het complementair samenwerken met architecten en architectengroepen. Intensieve samenwerkingen volgden met onder anderen Groep Planning Brugge-Brussel (nu SUM project & Research), Conix Architects Brussel-Antwerpen, Poponcini-en Lootens Antwerpen, Crepain Binst Architecten Antwerpen en recentelijker Beel-Achtergael-architecten Gent. Lid van de Artistieke Cel Stad Gent adviesorgaan ten behoeve van kunstintegratie in de openbare ruimte te Gent.
Belangrijke projecten zijn onder andere: Wetenschapspark Arenberg Leuven, Campus Gasthuisberg (Onderwijs en Navorsing 2, Katholieke Hogeschool) te Leuven, Bedrijvencentrum Katoennatie Kallo, Hoofdzetel Telenet te Mechelen, Koning Albertpark te Kortrijk, Sint-Jansplein te Antwerpen, reconversie site van de vroegere renbaan te Sterrebeek (Sterea).

Toon

Toon Verdonck (°1990) is architect van opleiding en studeerde aan Sint Lucas Gent. Toon deed ervaring op bij Technum(Tractebel) waar hij vooral op grootschalige stedenbouwkundige projecten werkte. Toon is binnen het team vooral gericht op het omzetten van ontwerpconcepten en ontwerpideeën naar de concrete uitvoering ervan. Hij ziet de samenhang tussen architectuur en landschap als een nieuwe uitdaging.

Contact

Groenestaakstraat 71
B-9030 Gent-Mariakerke
0032 9 278 98 55

0032 476 31 05 01

dirk@landschapsarchitecten.org